HİZMETLERİMİZ
BİNA OTOMASYONU

Uluslararası terminolojide; BMS (Building Management Systems), BAS (Building Automation Systems) veya FMS (Facility Management Systems) gibi tanımlarla anlatılan ve dilimizde genellikle BOS (Bina Otomasyon Sistemleri) olarak karşılık bulan kavram, temel olarak bina ya da bina gruplarındaki ısıtma kazanları, klima santralları, soğutma grupları gibi mekanik cihazların, otomatik kontrolunu yapan düzenlere verilen addır. 
BOS'un amacı, binadaki cihazlarla ilgili izleme, işletme ve yönetme işlerinin merkezileştirilmesidir. Binada bulunanlar için daha güvenli ve konforlu bir ortamı daha az işgücü ve enerji ile oluşturabilmek için BOS şarttır. 

Bilgisayarın çok yaygın ve ucuz olmadığı dönemde yalnızca büyük ticari binalarda kurulabilen BOS, günümüzde her tip ve büyüklükteki bina için uygun bir çözüm ve iyi bir yatırım haline gelmiştir. 
Doğru kurulmuş bir sistem, sağladığı iş gücü ve enerji tasarrufuyla ortalama 2-3 yıl içerisinde kuruluş maliyetini çıkartabilmektedir. BOS'un bina işletme ve yönetiminde sağladığı bazı avantajlar şunlardır; 

:: Merkezi kontrol, daha az işgücü kullanarak daha fazla iş yapılabilmesini sağlar. 
:: Daha hassas ve zamanında kontrol, enerji harcamalarını azaltır. 
:: Aynı koşullarda hep aynı şekilde tekrarlanan işler, programlanabileceği için daha basit bir işletme sağlar 
:: İşletmecilerin eğitimi ve sisteme hakimiyeti grafik arabirimler sayesinde çok basitleşir 
:: Binada bulunanların ihtiyaçları en hızlı ve uygun şekilde karşılanabilir. 
:: Uyarı ve arızalardan anında haberdar olunması bakım ve onarımı çabuklaştırır 
:: Geçmişe dönük kayıtlar, alarm raporları ve bakım programları daha etkin bir işletme sağlar. 

Esnek programlanabilme ve genişleyebilme özellikleri, değişen ihtiyaçların karşılanmasını ve sisteme ekler yapılmasını kolaylaştırır. Yangın algılama, aydınlatma kontrolu gibi diğer sistemlerle entegrasyon, binada bulunanlar için daha güvenli ve konforlu bir ortam sağlar. 

Kullanılan saha elemanları ve kontrol cihazları aynı olmakla birlikte her projede farklı uygulamalar gerekmesi sistem yazılımının önem ve ağırlığını arttırır.Orass; müşterilerine sistemin projelendirilmesinden, programlanması, devreye alınması ve operatörlerin eğitilmesine kadar satış sonrası hizmetleri sunmaktadır.   

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Rölelerin yerini PLC'lerin, mimik panel ve recorderların yerini PC'lerin almasıyla yeni bir boyut kazanan Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, üretimin tüm alanlarında başarıyla uygulanmaktadır. 
Üreticilerin rekabet edebilen kalite ve fiyatlara gereksinimleri, bu sistemlerden beklentileri de arttırmaktadır. 

Artık yalnızca üretmek yeterli olmamakta; neyin, ne kadar, ne sürede, ne kalitede, hangi girdilerle üretildiğinin bilinmesi gerekmektedir. 
Bu beklentiler donanımdan daha çok SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) yazılımlarında etkisini göstermektedir. 

Başlangıçta, yalnızca insan makina arabirimi (MMI - Man Machine Interface) olarak düşünülen SCADA yazılımları; PLC'lerden aldığı verileri görselleştiren, PLC'lere veri gönderen, alarm ve geçmişe yönelik verileri depolayan ve basit rapor özellikleri olan yazılımlar iken günümüzde üretim yönetim ve bilgi sistemi (MMI - Manufacturing Management Information) haline gelmişlerdir. 

İnsan makina arabirimi özellikleri (HMI- Human Machine Interface) gelişmiş, iletişim çağının gereklerine uygun olarak internet hatta mobil telefonlar bile bu arabirimin birer parçası olmuştur. 

Duyar Elemanlar (Sensor): Sıcaklık, basınç, hız, deplasman gibi fiziksel büyüklükleri elektriksel işaretlere çeviren sistemin uç elemanlarıdır. 

İşaret Düzenleme (Signal Conditioning): Duyar elemanların ürettiği işaretleri DAQ kartlara uygulanabilecek standard işaret seviyelerine göre düzenleyen çeviricilerdir. 

DAQ Kartları: Düzenlenmiş işaretleri alan ve PC veriyoluna aktarılacak biçimde dijital bilgiye çeviren kartlardır. Çeşitli konfigürasyonlarda analog ve dijital giriş/çıkışlar içeren bu kartlar, test düzeneğinin amacına uygun olarak, farklı hassasiyet ve hızlarda seçilebilir. 

Bilgisayar ve Yazılım: DAQ kartlarının topladığı verileri görselleştirir, işler, analiz eder ve depolar. VTS yazılımları büyük miktarda veriyi işleyebilecek ve analiz edebilecek yetenektedir. 

SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

ORASS Kapalı Devre Televizyon sistemleri, büyüklüğü ne olursa olsun, her türlü bina kompleksinde bina içi veya dışı, uzak veya yakın çevrenin en kaliteli sistemler, en düşük maliyet ve en etkili yöntemle izlenmesini sağlar.

Kameralarla alınan görüntülerin izlenmesi, kaydı, yedeklenmesi ve uzak erişimi için en etkin ve kolay kullanım yolu dijital video kontrol sistemleridir. Bu sistemlerle merkezi bir noktadan aynı zamanda birbirinden uzak dahi olsalar birden çok yerin gözlenmesi sağlanır. Yine bu sistemlerinin akıllı hareket algılama özelliği, fonksiyonel arama seçenekleri, kayıt ve kayıt izlemedeki kolaylıkları ve üstün görüntü kaliteleri, güvenlik görevlilerine, olayın durumuna göre tedbir alma ve daha etkin müdahale etme olanağı verir.

Kapalı devre televizyon sistemi oluşturulan güvenlik merkezleriyle entegre edilerek güvenlik biriminizin kartlı geçiş, yangın, güvenlik gibi tüm ilgili sistemleri bir arada izlemesini sağlar. Diğer sistemlerle entegre çalıştırıldığında fonksiyonelliği artar.. 

Gözünüzün arkada kalmaması için 
:: Dijital Görüntü Yönetim Sistemleri 
:: Kapalı Devre Kamera Sistemleri 
:: Dijital Kayıt Sistemleri 
:: Mobile Dijital Kayıt Sistemleri 
:: IP Kameralar 
:: Merkezi Görüntü Yönetim Sistemleri 
:: Görüntülü İnterkom Sistemleri 
:: Çevre Güvenlik Sistemleri 
:: Otomatik Aydınlatma Sistemleri  

YANGIN KONTROL SİSTEMLERİ

Orass Otomasyon küçük, orta ve büyük boyuttaki binaların yangına karşı en etkili korunumunu sağlamak amacıyla yangın panellerine, saha ekipmanlarına, dağıtılmış yangın acil anons sistemlerine ve yangın telefonlarına sahiptir.Sistemler tamamen kullanıcı dostudur. Her panelin likit kristal ekranı istenen dilde uyarı verir, tuş takımı ve göstergeler ile tüm sistem kontrolleri panel üzerinden veya bir diz üstü PC üzerinden yapılabilir Güçlü ve esnek sistem mimarisi ile ihtiyaçlar arttığında yada binaya yeni bölümler eklendiğinde, sistemler genişleyebilir veya yeni ilave edilecek sistemlerle direk haberleşebilir. 
Akıllı dedektörler, adresli paneller, güvenlik senaryoları gibi pek çok özelliği bir araya getiren yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri bina otomasyon sistemleriyle de entegre çalıştırılabilir... 

Can ve mal kayıplarının olmaması için... 

:: Algılama ve Uyarı Sistemleri 

:: Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri 

:: Otomatik Gaz Algılama, Uyarı ve Kesme Sistemleri 

:: Garaj CO Algılama ve Otomatik Havalandırma Sistemleri 

:: Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri 

:: Deprem Algılama, Uyarı ve Otomasyon Sistemleri 

:: Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri 

:: Pilli Yangın ve Gaz Dedektörleri 

:: Hemşire Çağrı Sistemleri 

:: Sıramatik Sistemleri 

:: Yangın Kapıları 


Ana Sayfa  |  Kurumsal  | Çözüm Ortaklarımız  |  Markalarımız  |  Haberler  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
ORASS Otomasyon © 2005 Site By: GD