VİZYON
Şirket hedefleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının temini, mevcut insan kaynağı potansiyelinin arttırılması, çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, takım ruhuna sahip, proaktif insan kaynakları gücünün oluşturulması, korunması ve geleceğe taşınmasıdır. 

ORASS STRATEJİLERİMİZ, 
 
Tüm çalışanların şirketin ortak hedeflerine odaklanması,
Tüm çalışanların birbirinin müşterisi olduğu bilincinin yerleştirilmesi,
Tüm çalışanların potansiyelinin ortaya çıkarılması,
Departmanlar arasındaki sinerjinin sağlanması,
Kurumsallaşma için gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması,
Organizasyonel yapının geliştirilmesi,
İletişimin sağlıklı şekilde yapılması,
Kurum içinde adaletin sağlanması,
Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin konsolide edilerek, yönetim politikalarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir.

 


Ana Sayfa  |  Kurumsal  | Çözüm Ortaklarımız  |  Markalarımız  |  Haberler  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
ORASS Otomasyon © 2005 Site By: GD