POLİTİKALAR
KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe tercih edilen bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Tüm çalışanlarımız müşteri odaklı çalışma felsefemizi benimser ve bu sürece katkıda bulunarak Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yı hedeflemelidir.

Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli kârlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi 'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek ORASS çalışanları olarak hepimizin görevidir.  

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sosyal sorumluluk anlayışına sahip , ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye duyarlı ve geleceğe daha iyi bir yaşam alanı bırakmayı hedefleyen bir kuruluş olarak;

Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, çevreyle uyumlu ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak, uygulamak ve önlem almak,
Geliştirme ve uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak
Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak çevre kirliliğinin azaltılması yönünde çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaların destekcisi olmak
Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak ve kullanılmasını sağlamak
Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucunda oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesinin yanısıra çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak ve destek vermek
Ürün ve çözümlerimizin çevre etkileri hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek
İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını uygulamak

Şimdi ve sonrası için amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.

Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi ORASS çalışanları olarak hepimizin temel görevidir. 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

ORASS Web Sitesi Özel Bilgilerin Korunması Politikası

ORASS Özel Bilgilerinizi Korur ve Korunmasında Kararlıdır

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, ORASS açısından veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin yasalara uygun iş yapma anlayışımız açısından büyük önem taşımaktadır. Aşağıda özetlenen politika, ORASS'in hangi tür bilgileri toplayabileceğini, bu bilgileri nasıl kullanacağını, koruyacağını ve kimlerle paylaşabileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kişisel Bilgiler

ORASS, web siteleri aracılığıyla, siz gönüllü olarak (örneğin başvuru, kayıt, anket şeklinde) sunmayı tercih etmediğiniz sürece, sizin hakkınızda hiçbir kişisel kimlik bilgisini (örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz) toplamayacaktır. Eğer kişisel bilgilerinizin toplanmasını istemiyorsanız, lütfen bize vermeyin.

Bu bilgileri vermeniz zorunlu değildir ancak bilgileri vermediğiniz durumlarda istemiş olduğunuz hizmeti sağlayamayabilir veya işlemi yapamayabiliriz .

Bize verilen kişisel bilgiler, genellikle sorularınızı yanıtlamak, siparişinizi işleme sokmak ya da sizin belirli bilgilere erişiminizi sağlamak için kullanılacaktır. Ayrıca sizinle müşteri ilişkilerimizi geliştirebilmek için:

* işle ilgili gereksinimlerinizi, ürün ve hizmetlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi daha iyi anlamak için, kişisel bilgilerinizi kaydedebilir, işleyebilir ve iş ortaklarımız ve temsilciliklerimizle paylaşabiliriz.

* işle ilgili gereksinimlerinizi destekleyecek bir ORASS teklifi sunmak ya da müşterilerimizin gereksinim ve profillerini daha iyi anlamak için online soruşturmalar yürütmek üzere sizinle temasa geçmek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz ya da bizim adımıza üçüncü bir taraf kullanabilir..

Eğer kişisel bilgilerinizin müşteri ilişkilerimizi desteklemek için bile (özellikle doğrudan pazarlama ya da pazar araştırmasında) kullanılmasını tercih etmiyorsanız, bu tercihiniz dikkata alınacaktır. Kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara satılmayacak, kiralanmayacak ya da herhangi bir biçimde pazarlamak amacıyla kullanılmayacaktır.

İş başvuruları veya araştırmalarıyla ilgili olarak özgeçmişiniz gibi kendinizle ilgili bilgiler sağlamanız gerekebilir. Bu tür bilgiler işe almayla ilgili olarak ORASS ile denetimi altındaki alt ve yan kuruluşlarında kullanılabilir. Tarafınızdan aksi istenmedikçe bu bilgiler daha sonra da kullanılmak üzere saklanır.

Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Bilgiler

Web sitelerimize eriştiğinizde kişisel kimliğinizi belirtmeyen kimi bilgiler örneğin kullanılan internet tarayıcısının (browser) ve bilgisayar işletim sisteminin tipi, bulunduğunuz web sitesinin "domain" adı, ziyaret sayısı, ortalama harcanan süre, erişilen sayfalar otomatik olarak (yani siz kayıt girmeden) toplanabilir. Bu bilgileri web sitelerimizin kullanımını ölçmek ve içeriğini geliştirmek amacıyla kullanabilir ve iş ortaklarımız temsilciliklerimizle paylaşabiliriz.

Bilgisayarınıza Otomatik Yerleşen Bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bir sonraki ziyaretinizde sizi otomatik olarak tanımak için bazı bilgileri bilgisayarınıza “cookie” biçiminde kaydedebiliriz. "Cookie"ler bize birçok biçimde yardımcı olabilir. Onların sayesinde örneğin, web sitemizi ilgilerinize daha uygun hale gelecek şekilde sizin için özelleştirebiliriz ya da her seferinde yeniden giriş yapmanıza gerek kalmayacak şekilde şifrenizi kaydedebiliriz. Tanınmak istemiyorsanız, lütfen internet tarayıcınızda (browser), bilgisayarınızın diskindeki "cookie"lerin silinmesi, "cookie"lerin bloke edilmesi ya da bir "cookie" kaydedilmeden uyarılmanız için gerekli değişiklikleri yapınız.

Çocuklar

Anne-baba ya da bakıcılarının onayı olmadan çocuklar tarafından ORASS web sitelerine hiçbir kişisel bilgi gönderilmemelidir. ORASS, tüm anne-baba ve bakıcıları çocuklarını internette kişisel bilgilerini güvenli ve sorumlu biçimde kullanma konusunda eğitmeye teşvik eder. ORASS, bilinçli olarak ve hiçbir nedenle çocuklardan hiçbir kişisel bilgiyi toplamaz , toplamayı hedeflemez ve çocuklardan toplanmış bilgiyi hiçbir şekilde kullanmaz ve üçüncü kişilere vermez.

Güvenlik

ORASS kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için önlemler alır ve bu bilgileri doğru tutmaya çaba gösterir. Kişisel bilgilerinizin kaybolma, zarar görme, çarpıtılma, yetkisiz erişim ve yetkisiz açık edilmeye karşı özenle koruruz.

Diğer Web Sitelerine Linkler

ORASS web sitesinde başka web sitelerine linkler bulunmaktadır. ORASS, diğer web sitelerinin özel bilgilerinin korunması uygulamalarından ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Sorular ve Yorumlar

ORASS'in Özel Bilgilerinin Korunması Politikası hakkında herhangi bir soru ya da yorumunuz varsa (örneğin kişisel bilgilerinizin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi),lütfen, Webmaster adresinde "Konu" satırına "Özel Bilgilerin Korunması Politikası" sözcüklerini girerek bizimle "temas" kurunuz. İnternet geliştikçe, özel bilgilerin korunması politikamız da değişecektir. Mevcut politikamızda herhangi bir değişiklik yapılmasına karar verildiğin de, değişiklikler bu sayfada ilan edilecektir. Ana Sayfa  |  Kurumsal  | Çözüm Ortaklarımız  |  Markalarımız  |  Haberler  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
ORASS Otomasyon © 2005 Site By: GD